Çocuk Hakları Komite Üyelerimiz ile Sosyal Uyum Programı Kapsamında Sinema Etkinliği Düzenlendi.

Bakanlığımız ile UNİCEF Türkiye temsilciliğinin ortaklaşa yürütmekte olduğu “Sosyal Uyum Programı” kapsamında mülteci, sığınmacı ve koruma altında bulunan çocukların topluma kaynaşması adına sosyal uyum programının 81 İl’e yaygınlaştırılması için tüm İllerimizde çalışmalar başlamıştır.
            
Bu kapsamda İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kırk çocuğumuz, koruma ve bakım altında bulunan 10 çocuk ve çocuk hakları komite üyesi on çocuğun katılımıyla sinema etkinliği düzenlenmiştir.
            
Son dönemlerde dünyanın birçok yerinde terör ve savaşlar gibi doğal olmayan nedenlerle milyonlarca insan kendi istekleri dışında evinden, yerinden ve yurdundan ayrılarak göç etmek zorunda kalmakta ve hiç tanımadıkları topraklarda tanımadıkları insanlarla ve kültürlerle birlikte yaşamak durumunda kalmaktadır. Hayatımızın bir gerçeği olan bu olumsuz durumlardan en çok etkilenen kesimler yine çocuklar olmaktadırlar. Bu kapsamda Bakanlığımızca yürütülmekte olan sosyal uyum programı çerçevesinde ilimizde bulunan yabancı uyruklu çocuklarımızın toplumumuza daha kolay entegre olmalarını sağlamaktadır.


Sonraki Sayfa: Aile Danışma Merkezleri (ADEM) Toplantısı Gerçekleştirildi.

Önceki Sayfa : Müdürlüğümüze bağlı Çocuk Evlerimiz ve Fatma Bacı Sevgi Evlerimizin Karne Sevinci.