Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli İşci Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları

696  SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127’İNCİ MADDESİNİN GEÇİCİ 23 VE 24’ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ
SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

 

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarında belirtilen kriterler dahilinde incelemesi yapılan başvuruların kabul edilen ve edilmeyen kişi listesi aşağıda gösterilmiştir.

İlana itiraz süresi 06/02/2018 tarihinden itibaren başlar, 3 gün sürelidir. İlan tebliğ yerine geçip ayrıca personellere tebliğ edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ


Sonraki Sayfa: Psikososyal Destek Hizmet Grubu-AYDES hakkında bilgilendirme

Önceki Sayfa : Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sınav Duyurusu.