696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 127’İNCİ MADDESİNİN GEÇİCİ 23 VE 24’ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİ SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI

24/12/2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarında belirtilen kriterler dahilinde 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında sözlü mülakat yapılmış olup, mülakat sonuç listesi aşağıda yer almaktadır.

MÜLAKAT SONUÇ LİSTESİ

Sınavda başarılı olan kişiler yukarıda belirtilen esasların 16’inci maddesinde belirtilen belgeleri itiraz süresi içerisinde ivedilikle çalıştıkları idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

Güvenlik araştırması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra sürekli işçi kadrosuna atama yapılacaktır.

İlana itiraz süresi 21/03/2018 tarihinden itibaren başlar, 4 gün sürelidir. İlan tebliğ yerine geçip ayrıca personellere tebliğ edilmeyecektir.
 


Sonraki Sayfa: Taşeronda Çalışan İşcilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sınav Duyurusu.

Önceki Sayfa : Gören Göz Cihazı Başvuruları Hakkında Duyuru