2017 ASDEP Elemanı Alımı İlanı

GENEL BİLGİLER:
Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüze 6 kişi Danışma Yönlendirme (ASDEP) Elemanı alımı yapılacaktır.

Danışma Yönlendirme (ASDEP) Elemanı olarak alınacak 6 kişiden 4 kişi Kaman Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalışacak, 2 kişi Kırşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalışacaktır.
 

BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Türk vatandaşı olan,
   
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
   
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
   
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
   
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
   
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 
   
 7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
   
 8. Başvuruda bulunan adaylardan istenen belgeler arasında ikametgâh şartlarından olan 6 ay ikamet etme şartı zorunluluğu kaldırılmıştır.
 9. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 10. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
   
 11. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

 
İSTENECEK BELGELER:
1-Başvuru formu  (bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Adli Sicil Kaydı
4-Askerlik durumu belgesi (Aralık 2017 itibariyle)
5-Sağlık Raporu Tek Hekimden
6-Diploma Aslı ve Fotokopisi
7-2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi
8- 2 Adet vesikalık fotoğraf
9- E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
10- İkametgâh belgesi (Başvuruda istenen belgeler arasında ikametgâh şartlarından olan 6 ay ikamet etme şartı zorunluluğu kaldırılmıştır.)
11- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
 

Not: Başvurular 20 Mart – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup; Adayları İlanda belirtilen evrakları hazırlayarak eksiksiz olarak Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Evrakları eksik olan kişilerin başvuruları alınmayacaktır.)
 
ASDEP Başvuru Formu için Tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için Tıklayınız.
 

Kırşehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon : 0 386 262 11 66 Faks : 0 386 262 11 67
Adres: Ahievran Mah.729.Sok. Rafierdal İş Mrk. No:7 Merkez/ KIRŞEHİR
E-posta : kirsehir@aile.gov.tr


Sonraki Sayfa: ASDEP Asil ve Yedek Sonuçları Açıklandı.

Önceki Sayfa : Özel Hizmet Alımı Yolu ile Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı